Δελτία τύπου


29 Μαΐου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 


Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου - Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. διοργανώνει, με συμμετοχή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ημερίδα ευαισθητοποίησης για εκπαιδευτικούς και ειδικούς ψυχικής υγείας σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2013, ώρες 8:30-17:00, στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace, στη Θεσσαλονίκη.

Στόχος της ημερίδας, μέσα από εισηγήσεις διαφορετικών θεματικών ενοτήτων και ομάδες εργασίας/ εργαστήρια είναι να αποτελέσει ένα δημιουργικό πεδίο ενημέρωσης, ανταλλαγής σύγχρονων επιστημονικών απόψεων και επιστημονικού διαλόγου πάνω σε θέματα που αφορούν στους μαθητές, στις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς. Θα συζητηθεί το φαινόμενο του εκφοβισμού και θα παρουσιαστούν οι διαστάσεις του, καθώς και προτάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης, όπως αυτές αναδείχθηκαν μέσα από την πολύχρονη εμπειρία της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. στον τομέα αυτό.

Οι ομάδες εργασίας θα δώσουν μια ευκαιρία στους συμμετέχοντες, μέσω της επαφής με έμπειρους συντονιστές, να προσεγγίσουν από διαφορετικές αφετηρίες το θέμα των σχέσεων και του εκφοβισμού.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστεί η δράση της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. με προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό. Παράλληλα θα παρουσιαστούν και ανάλογα προγράμματα Πρόληψης και  Αντιμετώπισης του εκφοβισμού που έχουν υλοποιηθεί από άλλους Φορείς ή Ερευνητικά - Πανεπιστημιακά Κέντρα στον Ελλαδικό χώρο. Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες ψυχικής υγείας και φοιτητές συναφών τμημάτων, καθώς και σε όσους δουλεύουν με παιδιά και εφήβους και ενδιαφέρονται για την ψυχική υγεία τους. Η παρακολούθηση της διημερίδας είναι δωρεάν. Στο τέλος της ημερίδας θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.

Για να κάνετε προεγγραφή  στην ημερίδα παρακαλούμε πατήστε εδώ. Για τις ομάδες εργασίας (εργαστήρια) θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων. Δυνατότητα για εγγραφή θα υπάρχει και στη γραμματεία, την ημέρα της ημερίδας, 9:00-9:30 π.μ., εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Η ημερίδα Ευαισθητοποίησης και Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών και των Ειδικών Ψυχικής Υγείας για τον Σχολικό Εκφοβισμό πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Μηχανισμός Άμεσης Παρέμβασης για την Αντιμετώπιση και Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, που υλοποιείται από την Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” 2013-2015. 

Επισημαίνεται ότι ανάλογες ημερίδες ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης για τον σχολικό εκφοβισμό θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες Εκπαιδευτικές Περιφέρειες στο διάστημα των επόμενων δύο ετών.

_________________________________________________________________


10 Φεβρουαρίου 2013


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιστημονική Διημερίδα με τίτλο “Σχολείο, Οικογένεια, Κοινότητα: Πρόληψη και
Ψυχοθεραπευτικές Παρεμβάσεις σε παιδιά σχολικής και εφηβικής ηλικίας”

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου - Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. διοργανώνει επιστημονική διημερίδα με τίτλο “Σχολείο, Οικογένεια, Κοινότητα: Πρόληψη και Ψυχοθεραπευτικές Παρεμβάσεις σε παιδιά σχολικής και εφηβικής ηλικίας”, στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 2013, στο Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis, στην Αθήνα.

Στόχος της διημερίδας, μέσα από ομιλίες, παράλληλες συνεδρίες και στρογγυλά τραπέζια είναι να αποτελέσει ένα δημιουργικό πεδίο ενημέρωσης, ανταλλαγής σύγχρονων επιστημονικών απόψεων και επιστημονικού διαλόγου πάνω σε θέματα που αφορούν στους μαθητές, στις οικογένειές τους και στην κοινότητα. Θα συζητηθεί το φαινόμενο του εκφοβισμού και θα παρουσιαστούν οι διαστάσεις του, καθώς και προτάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης, όπως αυτές αναδείχθηκαν μέσα από την πολύχρονη εμπειρία της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. στον τομέα αυτό. Έμφαση θα δοθεί σε ψυχοθεραπευτικές εφαρμογές για παιδιά και εφήβους μεταξύ των οποίων και οι θεραπευτικές εφαρμογές που βασίζονται στη θεωρία της Εν-νόησης (Mentalization).
Κατά τη διάρκεια της διημερίδας θα παρουσιαστεί το “Πρόγραμμα Ολιστικής Παρέμβασης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Εκφοβισμού μεταξύ των μαθητών στο Γυμνάσιο, βασισμένο στη Θεωρία της Εν-νόησης (Mentalization)” το οποίο υλοποιεί το διάστημα 2012-2014 η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.
Η διοργάνωση της διημερίδας συνδυάζεται με την προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας από την Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. Ειδικής Κοινοτικής Μονάδας Ψυχολογικής Υποστήριξης Μαθητών και των Οικογενειών τους. Η επικέντρωση στην μονάδα αυτή θα γίνεται σε μαθητές που εμπλέκονται σε φαινόμενα εκφοβισμού και έχουν σοβαρές ψυχοκοινωνικές δυσκολίες ή είναι μέλη δυσλειτουργικών οικογενειών ή βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο (high-risk) να αναπτύξουν δυσλειτουργικές συμπεριφορές ή άλλες ψυχικές δυσκολίες και που απαιτούν υποστήριξη από ειδικούς.
Στη διημερίδα θα συμμετέχουν καταξιωμένοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές. Στους ξένους ομιλητές συμπεριλαμβάνονται ειδικοί επιστήμονες από το Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο Anna Freud του Λονδίνου οι οποίοι είναι και πρωτοπόροι της θεωρίας της Εν-νόησης (mentalization).
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της διημερίδας, θα πραγματοποιηθεί ομάδα εργασίας (Workshop), στην καινοτόμο μέθοδο ψυχο-εκπαίδευσης: “Το Πρόγραμμα Ανθεκτικότητας (The Resilience Program, RP)”, που έχει ως στόχο την αύξηση της ψυχικής ανθεκτικότητας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.
Η διημερίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, καθώς και σε όσους δουλεύουν με παιδιά και εφήβους και ενδιαφέρονται για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων γενικότερα. Η παρακολούθηση της διημερίδας είναι δωρεάν. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγωπεριορισμένου αριθμού θέσεων. Στο τέλος της διημερίδας θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δηλώσετε συμμετοχή μπορείτε να επισκεφθείτε το blog του Προγράμματος Παρέμβασης: epsype-mbt.blogspot.gr και την ιστοσελίδα της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. www.epsype.gr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«7 χρόνια δράσης της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου για τη πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού»
7 Δεκεμβρίου 2012
Συνέντευξη Τύπου

Αναγνωρίζοντας τις σοβαρές επιπτώσεις που έχει η βία και ο εκφοβισμός μεταξύ των μαθητών σε χιλιάδες παιδιά, εφήβους και νέους στη χώρα μας, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα, καθώς και το έλλειμμα της συστηματικής αντιμετώπισης του φαινομένου, η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου, Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., (www.epsype.gr), έχει ενεργό παρουσία και δράση, από το 2006, αντιμετωπίζοντας με επιστημονικά κριτήρια και υλοποιώντας με συστηματικές παρεμβάσεις, το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και της θυματοποίησης (bullying & victimization).
Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η τρίτη φάση έρευνας που υλοποιείται από την Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. σε Δημοτικά Σχολεία την χρονική περίοδο 2011-2013, στο πλαίσιο παρέμβασης που υποστηρίζεται από το Υπουργείο Υγείας. Η έρευνα αυτή αποτυπώνει την έκταση του προβλήματος της ενδοσχολικής βίας στα σχολεία της περιοχής της Αττικής μιας και διεξάγεται σε τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα (περίπου 500 εκπαιδευτικοί και 5000 μαθητές). Τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της έρευνας καταδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω υποστήριξη και γενίκευση προγραμμάτων πρόληψης στο σχολείο και την Ελληνική κοινωνία γενικότερα.
Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με πρώτες αναλύσεις ερωτηματολογίων που δόθηκαν από την ερευνητική ομάδα του προγράμματος σε ένα αρχικό δείγμα 35 σχολείων και 2628 μαθητών της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού, φάνηκε ότι:
 • 15.6% των μαθητών ανέφεραν ότι εκφοβίζονται και 5.4% των μαθητών ότι εκφοβίζουν.
 • Ο πιο συχνός τύπος εκφοβισμού ήταν ο λεκτικός και ακολουθούσε η διάδοση φημών και ο αποκλεισμός.
 • Τα  ποσοστά των αγοριών και των κοριτσιών που είχαν υποστεί εκφοβισμό ήταν 15.0% και 16.1%, αντίστοιχα, ενώ τα ποσοστά των αγοριών και των κοριτσιών που είχαν διαπράξει εκφοβισμό ήταν 7.6% και 3.1%, αντίστοιχα.
 • Τα ποσοστά των μαθητών της Δ’, Ε’, και ΣΤ’ που είχαν υποστεί εκφοβισμό ήταν 18.6%, 15.5%, και 11.9%, αντίστοιχα, ενώ τα ποσοστά των μαθητών της Δ’, Ε’, και Στ’ που είχαν διαπράξει εκφοβισμό ήταν 6.0%, 5.3%, και 4.7%, αντίστοιχα.  
Τα ποσοστά παρουσιάζονται αυξημένα ως προς τον αριθμό των μαθητών που εκφοβίζονται σε σχέση με προηγούμενες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί από την Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., οι οποίες έδειξαν ότι το φαινόμενο του εκφοβισμού εκδηλωνόταν σε ποσοστό 7.9% στους μαθητές που εκφοβίζονταν και σε ποσοστό 5.6% στους μαθητές που εκφόβιζαν, το 2010.
Η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., με την πολύχρονη παρουσία της στο χώρο της ψυχοκοινωνικής υγείας του παιδιού και του εφήβου και σε συνεργασία με τους φορείς της πολιτείας και επιστημονικούς φορείς που έχουν τεχνογνωσία και εμπειρία στο χώρο, έχει με συστηματικό τρόπο οργανώσει ένα πλαίσιο δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία. Οι στόχοι των δράσεων αυτών, που βασίζονται στην εν γένει θεώρηση του επιστημονικού και κοινωνικού έργου της, έχουν, εδώ και αρκετά χρόνια, θέσει τις βάσεις για  σταδιακή και συστηματική εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης στα σχολεία και αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων στους πολίτες και την κοινωνία για τον εκφοβισμό και τη βία γενικότερα:
Συνοπτικά από το 2006 και έπειτα η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. έχει αναλάβει τις εξής δράσεις σε συνεργασία αποκλειστικά με καταξιωμένους Κοινωνικούς και Επιστημονικούς Φορείς και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού:
 -Τον συντονισμό Διακρατικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δάφνη (DAPHNE II), 2006-2008, (Ελλάδα, Κύπρος, Λιθουανία, Γερμανία), από το οποίο πρόεκυψαν κατευθυντήριες οδηγίες για εκπαιδευτικούς και γονείς προσαρμοσμένες στις ανάγκες του Ελληνικού Σχολείου και διεξήχθη έρευνα εκτίμησης αναγκών σε συνεργασία με φορείς όπως το Παιδαγωγικό τμήμα του Α.Π.Θ., και η Παιδοψυχιατρική Κλινική του Ε.Κ.Π.Α. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. Καθ. Ι. Τσιάντης παρουσίασε τα δεδομένα από το πρόγραμμα αυτό στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Των Ελλήνων (2007)
- Τον συντονισμό Διακρατικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δάφνη (DAPHNE ΙII), 2008-2010, (Ελλάδα, Κύπρος, Λιθουανία, Πολωνία), από το οποίο προέκυψε Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Παρέμβασης για το Δημοτικό Σχολείο βασισμένο σε Εγχειρίδιο Δραστηριοτήτων που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη. Το εγχειρίδιο έχει μεταφραστεί και στα Αγγλικά ενώ παράλληλα διεξήχθη έρευνα και αξιολόγηση του προγράμματος, υπό την καθοδήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. Καθ. Ι. Τσιάντη. Στα πλαίσια του προγράμματος διεξήχθησαν δυο Επιστημονικά Συνέδρια, με την συμμετοχή, στο ένα από αυτά, του Νορβηγού καθηγητή, ειδικού σε θέματα εκφοβισμού, Dan Olweus και μετάφραση του βιβλίου του στα Ελληνικά, με τίτλο: “Ο Εκφοβισμός και η βία στο σχολείο: Tι γνωρίζουμε και τι μπορούμε να κάνουμε”, από την Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.
-Την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Παρέμβασης της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. (2011-2013) σε 50 Δημοτικά Σχολεία της Αττικής (http://epsype.blogspot.gr/) με συνεχή υποστήριξη των εκπαιδευτικών (περίπου 500) και των Σχολικών μονάδων (περίπου 5000 μαθητές) που συμμετέχουν στην παρέμβαση, με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου.
-Τη σύναψη «Συμφώνου Διαρκούς Συνεργασίας» με το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. (Φεβρουάριος 2012) για τον σχεδιασμό και υλοποίηση πολλαπλών δράσεων και επιστημονικών προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού σε Πανελλαδικό Επίπεδο
-Τη διενέργεια επιστημονικής έρευνας (2011-2013) υπό την καθοδήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. Καθ. Ι. Τσιάντη, με δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά σε τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα που θα αποτυπώσει την έκταση του προβλήματος της ενδοσχολικής βίας στην περιοχή της Αττικής.
- Την ανάληψη της πρωτοβουλίας για ίδρυση, σε συνεργασία με άλλους φορείς της εκπαίδευσης, της υγείας και ψυχικής υγείας, του δημόσιου τομέα καθώς και με μη κυβερνητικούς οργανισμούς του «Δικτύου κατά της βίας στο Σχολείο» καθώς και τη λειτουργία δικτυακού τόπου για την δημοσιοποίηση των δράσεών του στη διεύθυνση www.antibullyingnetwork.gr
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. Καθ. Ι. Τσιάντης είναι και Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του «Δικτύου κατά της βίας στο Σχολείο», του οποίου η επίσημη έναρξη πραγματοποιήθηκε σε συνάντηση των φορέων του «Δικτύου» με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 14 Απριλίου 2011.
-Την καθιέρωση μέσα από τις δράσεις του «Δικτύου κατά της βίας στο Σχολείο» και σε συνεργασία με το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. της 6ης Μαρτίου ως Πανελλήνια Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο, με διενέργεια ποικίλων δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στο σύνολο των σχολείων της Επικράτειας.
-Τη διενέργεια προγράμματος επιμόρφωσης Σχολικών Ψυχολόγων Κύπρου (Οκτώβριος 2011) σε συνεργασία και μετά από πρόσκληση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου
-Τη διενέργεια επιμορφωτικού προγράμματος σε πολυπολιτισμικά σχολεία (Σεπτέμβριος 2011) της περιοχής Αγ. Παντελεήμονος σε συνεργασία με το κέντρο ημέρας «Βαβέλ» της μη κυβερνητικής οργάνωσης «συνΕιρμός»
-Τη διενέργεια ενημερωτικού προγράμματος με το σύνολο τον Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Μάιος 2012) στο Υ.Π.Θ.Π.Α. και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής
-Την ενημέρωση και υποστήριξη παιδιών και εφήβων για θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας μέσω της ειδικής Ευρωπαϊκής τηλεφωνικής γραμμής της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.  στο τηλέφωνο 116-111 με δωρεάν κλήσεις.
-Την υλοποίηση ειδικής διαδραστικής ιστοσελίδας με αποκλειστικό αντικείμενο την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό που αποσκοπεί στην ενημέρωση των παιδιών, των εφήβων, των γονέων και εκπαιδευτικών και της κοινότητας (www.antibullying.gr ).
-Τη διενέργεια πληθώρας ενημερωτικών εκδηλώσεων (από το 2006 έως σήμερα) για την ευαισθητοποίηση σε θέματα βίας, εκφοβισμού και άλλων θεμάτων που αφορούν την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων σε Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Συλλόγους γονέων, με διενέργεια Ομάδων Εφήβων κ.α., σε μεγάλο αριθμό σχολείων σε όλη την Ελλάδα.
-Την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, σχεδιασμό δράσεων σε σχολεία (2002-σήμερα), όπως τη δραματοποίηση βιβλίων σε βιωματικά εργαστήρια με τη συμμετοχή γνωστών συγγραφέων και εικονογράφων παιδικών βιβλίων, μουσικοπαιδαγωγών και  θεατρικών ομάδων.
-Την ανάπτυξη ειδικών εκδόσεων και ενημερωτικών ταινιών που αποτελούν παιδαγωγικά εργαλεία στα χέρια εκπαιδευτικών και γονιών, για την ευαισθητοποίηση σε θέματα βίας και εκφοβισμού.

Προγραμματισμένες δράσεις για την περίοδο  2012-2015
Η πολυετής εμπειρία και η αναγνώριση της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. στο χώρο της αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού οφείλεται στο ότι βρίσκεται σε μια δυναμική διαδικασία ανάπτυξης τεχνογνωσίας τόσο γύρω από το ερευνητικό, όσο και γύρω από το παιδαγωγικό μέρος των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται στα σχολεία και στην κοινότητα γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση συστηματικών επιστημονικών προγραμμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή με την υποστήριξη ιδιωτικών φορέων. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται να υλοποιηθούν οι εξής δράσεις:
-Σχεδιασμός στρατηγικών πρόληψης για κρίσιμα ψυχοπιεστικά γεγονότα που σχετίζονται με ακραία φαινόμενα βίας στο επίπεδο του σχολείου και λειτουργία «Κινητής Μονάδας Παρέμβασης στην Κρίση», απαρτιζόμενη από ειδικούς επιστήμονες Ψυχικής Υγείας, που θα παρέχει επί τόπου υποστήριξη σε Παιδιά, Εκπαιδευτικούς και Γονείς σε περιπτώσεις εκδήλωσης τέτοιων γεγονότων (2012-2015) με την υποστήριξη του Υ.Π.Θ.Π.Α.
-Λειτουργία Ειδικής Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς, με Πανελλαδική Εμβέλεια, για θέματα που αφορούν την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό, διαχείριση δύσκολων καταστάσεων στο επίπεδο του σχολείου, αλλά και γενικότερα θέματα που αφορούν  στην ψυχοσυναισθηματική υγεία μαθητών και τη διασύνδεση με τις κατά τόπους δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης (2012-2015) με την υποστήριξη του Υ.Π.Θ.Π.Α.
-Υλοποίηση δράσης Πανελλαδικής εμβέλειας για την Υποστήριξη και Τηλεσυμβουλευτική μέσω Διαδικτύου με επικέντρωση στους εφήβους και νέους που αντιμετωπίζουν ψυχικές δυσκολίες και συχνά δυσκολεύονται να ζητήσουν βοήθεια στις ειδικές υπηρεσίες (2012-2015) με την υποστήριξη του Υ.Π.Θ.Π.Α.
-Πανελλήνια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού στις περιφέρειες με διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων και ενημερωτικών εκδηλώσεων με την υποστήριξη του Υ.Π.Θ.Π.Α.
-Επέκταση Προγράμματος Παρέμβασης στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου με επέκταση του υπάρχοντος εγχειριδίου της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας
-Σχεδιασμός Παρέμβασης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του εκφοβισμού στο Γυμνάσιο βασισμένη στην καινοτόμο θεωρία της Εν-νόησης (mentalization) (2012-2014) με την υποστήριξη του κοινωφελούς ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»
-Λειτουργία Ειδικού Υποστηρικτικού και Θεραπευτικού κέντρου στην κοινότητα για παιδιά, εφήβους, νέους και τις οικογένειές τους με επικέντρωση σε άτομα που εμπλέκονται σε φαινόμενα εκφοβισμού και τις οικογένειές τους.  
Στα πλαίσια του κέντρου αυτού θα αναπτυχθεί ειδικό υποστηρικτικό πρόγραμμα για εφήβους και οικογένειες βασισμένο σε αντίστοιχες πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί στη Ηνωμένο Βασίλειο και στηρίζονται στη θεωρία της Εν-νόησης (mentalization) (2012-2014) με την υποστήριξη του κοινωφελούς ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»

------------------------------------------------------------------------------------


Χανιά, 17 Φεβρουαρίου 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΜΙΛΑ ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ: Οι μαθητές των Χανίων μέσα από τον αθλητισμό αντιδρούν στην βία εναντίον τους & ευαισθητοποιούν για την συμβουλευτική γραμμή υποστήριξης της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.» 

Ο Α.Ο. Χανίων, η ιστορική ομάδα της πόλης των Χανίων και η Cyta, θυγατρική του Εθνικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Κύπρου, επιθυμώντας να συμβάλλουν στην πολύτιμη κοινωνική προσπάθεια της Εταιρίας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο αθλητικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την υποστήριξη παιδιών και εφήβων, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 116 111.
Πιο συγκεκριμένα, με ημερομηνία έναρξης την προσεχή Κυριακή 19/02, θα διοργανώνονται μαθητικοί αγώνες επίδειξης κατά την διάρκεια των ημιχρόνων όλων των εναπομεινάντων επίσημων εντός έδρας αγώνων της επαγγελματικής ομάδας του «Α.Ο. Χανίων», στα Χανιά. Στους αγώνες επίδειξης των ημιχρόνων θα αγωνίζονται παιδιά των ακαδημιών της ομάδας με μαθητές των σχολείων της πόλης των Χανίων. Οι μαθητές θα φορούν συμβολικά μπλούζες με εκτυπωμένο το μήνυμα της κοινωνικής εκστρατείας «ΜΙΛΑ ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ», σε συνδυασμό με το νούμερο της τηλεφωνικής γραμμής συμβουλευτικής υποστήριξης παιδιών & εφήβων 116 111. Μοναδικός αντίπαλος είναι η βία εναντίον των ανηλίκων.
Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.), επιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο εδώ και 20 χρόνια αναπτύσσει υπηρεσίες στην κοινότητα για να συμβάλλει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν παιδιά/ έφηβοι/ γονείς/ εκπαιδευτικοί. Το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας, στο οποίο έχει εστιάσει τα τελευταία χρόνια, έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και σύμφωνα με έρευνες αφορά ένα στα δέκα παιδιά στην Ελλάδα.

Η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. μέσα από την τηλεφωνική συμβουλευτική υπηρεσία και τον Ευρωπαϊκό αριθμό 116 111 δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά & εφήβους να μιλήσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε ειδικούς ψυχικής υγείας. Η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Α.Ο. Χανίων και της Cyta να ενημερώσει τη φίλαθλη νεολαία για την ύπαρξη της τηλεφωνικής γραμμής, στην οποία μπορεί να αναζητήσει βοήθεια και στήριξη.

O Α.Ο. Χανίων, διαθέτει την κοινωνική αντίληψη ότι δραστηριοποιείται σε μια πόλη όπου φαινόμενα βίας κατά των ανηλίκων μόνο άγνωστα δεν είναι. Οι άνθρωποι και η διοίκηση της ομάδας αναλαμβάνουν την ηθική υποχρέωση με σθένος να μην περιοριστούν στον καθαρά αθλητικό τους ρόλο, αλλά να αγκαλιάσουν μαζί με την Cyta την προσπάθεια της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. Το μεγάλο ζητούμενο είναι να ενώσουμε τη φωνή μας στο μήνυμα προς τα παιδιά μας "Μίλα Μη φοβάσαι". Δεν υφίσταται μεγαλύτερος κίνδυνος από τη σιωπή και τη συνενοχή.

Με αφορμή την έναρξη των μαθητικών αγώνων επίδειξης την προσεχή Κυριακή ο κ. Γ.Δούζης, υπεύθυνος marketing Κρήτης δήλωσε τα εξής: «Η Cyta χαιρετίζει την έναρξη του προγράμματος υποστήριξης της γραμμής «Μίλα μη Φοβάσαι», της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου, μέσω της συνεργασίας με τον Αθλητικό Όμιλο Χανίων.  Ως εταιρεία υποστηρίζουμε ενέργειες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της κοινωνίας μας, πόσο μάλλον των παιδιών και των εφήβων. Ξεκινώντας από τον αγώνα της ομάδας του ΑΟΧ αυτή την Κυριακή, παιδιά με όχημα τα t-shirts που θα φορούν, γίνονται φορείς του μηνύματος: «Μίλα μη φοβάσαι»,  ενθαρρύνοντας τους συνομήλικούς τους να ξεπεράσουν κάθε φόβο και φραγμό και να μιλήσουν για ότι τους απασχολεί, με στόχο το δικό τους καλό. Εύχομαι, η ενέργεια αυτή να ευαισθητοποιήσει και να παρακινήσει όσο το δυνατόν περισσότερα προβληματισμένα παιδιά και εφήβους να επικοινωνήσουν με τη γραμμή «Μίλα μη Φοβάσαι» για να βοηθηθούν αλλά και να ενημερώσει το κοινό για το πολύτιμο έργο που προσφέρει η ΕΨΥΠΕ».
 --------------------------------------------------------------------------------


Παρουσίαση βιβλίου «Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό» για παιδιά/εφήβους
Δελτίο Τύπου / 23 Φεβρουαρίου 2012
Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.), μετά την έκδοση του βιβλίου «Μίλα μη φοβάσαι – 3 ιστορίες για τη βία στο σχολείο» κάνει ένα ακόμη βήμα με την έκδοση  του βιβλίου  «Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό» για παιδιά/εφήβους. Με τη συμβολή άξιων και βραβευμένων δημιουργών στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας δημιουργήθηκε ένα βιβλίο-εργαλείο για μεγάλα παιδιά και εφήβους, αλλά και για τα χέρια των εκπαιδευτικών/γονιών με θέμα τον εκφοβισμό μέσω διαδικτύου. Ένα θέμα που γίνεται αφορμή να δημιουργούνται δυσάρεστες και πολλές φορές επικίνδυνες καταστάσεις ανάμεσα σε παιδιά και εφήβους.
Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό
του συγγραφέα Βαγγέλη Ηλιόπουλου
Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια
Δραστηριότητες: Βασιλική Νίκα
Σχεδιασμός: Διατσέντα Παρίση
Ένα βιβλίο που περιέχει τρεις και μία ιστορίες για τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό και πως μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ήρωες του βιβλίου, θύτες και θύματα, σε μια αλυσίδα φόβου μέσα από οθόνες κινητών, υπολογιστών, τάμπλετς. Παιδιά σημερινά όπως ο Κωνσταντής για τον οποίο όλοι νομίζουν ότι είναι αυτός που στέλνει απειλητικά μηνύματα από τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, οι τρεις φίλοι Φάνης, Μάρκος , Παντελής οι οποίοι για αστείο βιντεοσκόπησαν τη Μαρία στα αποδυτήρια και έστειλαν το βιντεάκι σε όλους, η Μαρία που εκφοβίζεται από την e-Μάγισσα και δεν μπορεί να καταλάβει ποια είναι αφού κρύβεται πίσω από την ανωνυμία του διαδικτύου. Ένα βιβλίο που δίνει δύναμη στον αναγνώστη για να κάνει DELete  στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό    
Η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.  με την υποστήριξη της WIND Ελλάς, θέλοντας να ευαισθητοποιήσει και να επιστήσει την προσοχή στο φαινόμενο, παρουσίασε το βιβλίο την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012 στην Αίγλη Ζαππείου με ομιλητές την κα Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου, Καθ. Νεοελληνικής Φιλολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Αθηνών και την κα Μπετίνα Ντάβου, Καθ. ΓνωστικήςΨυχολογίας του Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ του Παν/μίου Αθηνών
Την εκδήλωση συντόνισε και σχολίασε ο κος Ιωάννης Τσιάντης, αν. Καθ. Παιδοψυχιατρικής Παν/μίου Αθηνών, Πρόεδρος Ένωσης Ιατρικών Ειδικοτήτων της Ε.Ε. (UEMS), Κλάδος Παιδικής & Εφηβικής Ιατρικής, Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο κος Γιάννος Λιβανός, Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς τονίζοντας τη σημασία της έκδοσης ενός βιβλίου για τον Ηλεκτρονικό Εκφοβισμό ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή που λόγω της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης της χώρας είναι πιθανό να ενταθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.  
Αποσπάσματα του βιβλίου διάβασαν οι ηθοποιοί: Θανάσης Μεγαλόπουλος & Θεανώ Μεταξά, από την ομάδα εφηβικού θεάτρου Grasshopper. 
 
Η κα Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου, μεταξύ άλλων τόνισε την ευφυή μυθοπλαστική αντιμετώπιση ενός τόσο κρίσιμου ζητήματος. Η πρωτοπρόσωπη αφήγηση  και εγκιβωτισμός των ιστοριών σε μια συνομιλία δυο νέων κάνουν το κείμενο οικείο στον αναγνώστη ο οποίος αναγνωρίζει τον εαυτό του. Επίσης σημείωσε το πόσο αρμονικά το κείμενο συνομιλεί με την καταπληκτική
εικονογράφηση της Ναταλίας Καπατσούλια.
Η κα. Μπετίνα Ντάβου έδωσε έμφαση στο ότι το βιβλίο Delete στο Σχολικό Εκφοβισμό είναι ελληνικό και άρα μπορεί να μιλήσει στο σημερινό έφηβα στην Ελλάδα, κάτι που δύσκολα κάνουν τα μεταφρασμένα βιβλία. Επίσης σημείωσε ότι εκδίδεται έγκαιρα πριν το φαινόμενο πάρει τεράστιες διαστάσεις και έρχεται να προστεθεί στην εξαιρετική σειρά των βιβλίων που εκδίδει η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.
για ζητήματα που απασχολούν τα παιδιά, τους εφήβους, τους γονείς τους και
τους εκπαιδευτικούς τους. Έχει την ίδια ισορροπία μεταξύ ψυχολογικής
κατανόησης και παιδαγωγικής πρακτικής, την ίδια ευαισθησία και τον ίδιο απλό
λόγο που χαρακτηρίζει όλα τα βιβλία αυτής της σειράς.

Τα έσοδα του βιβλίου στηρίζουν τους σκοπούς της.

Με την υποστήριξη της: WIND

---------------------------------------------------------Επιμορφωτική Διημερίδα Εκπαιδευτικών 2-3 Δεκεμβρίου

Δελτίο Τύπου
 Το Διήμερο 2-3 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική διημερίδα για εκπαιδευτικούς Α'Βάθμιας εκπαίδευσης στο Ξενοδοχείο Divani Acropolis.

Η επιμορφωτική αυτή διημερίδα διοργανώθηκε από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) στα πλαίσια του 'Προγράμματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (Bullying) στο Δήμοτικό Σχολείο: STOP! Στην Ενδοσχολική Βία''.

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται από την Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Θ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαίκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ''Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού'' 2007-2013.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στην εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Παρέμβασης στα Σχολεία που βασίζεται σε Ειδικό Εγχειρίδιο που έχει εκπονήσει η Ερευνητική Ομάδα της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. και το οποίο περιγράφει 11 ψυχοπαιδαγωγικές δραστηριότητες που εφαρμόζουν οι Εκπαιδευτικοί Δ', Ε', Στ' με τους μαθητές στην τάξη.

Στους στόχους του προγράμματος πρώτη θέση έχει η πρόληψη των φαινομένων εκφοβισμού και βίας στο Σχολείο, αλλά παράλληλα και μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και η καταγραφή φαινομένων εκφοβισμου καθώς και η εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης. Παράλληλα το πρόγραμμα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του συνόλου της Σχολικής Κοινότητας σε θέματα εκφοβισμού και βιάς, αλλά και στο να προάγει τις ειρηνικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών και να βελτιώσει την επικονωνία Δασκάλων -Μαθητών, Δασκάλων-Γονέων αλλά και γενικότερα το 'κλίμα' στο σχολείο.

Στην διημερίδα συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί της Δ', Ε' και ΣΤ' Δημοτικών Σχολείων της Αττικής που έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα με τυχαίο τρόπο και σύμφωνα με τους κανόνες της Στατιστικής Επιστήμης ώστε να αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα για την Αττική.

Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της παρέμβασης έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ενότητες του επιμορφωτικού προγράμματος που βασίστηκε στην εργασία σε μικρές ομάδες και με έμφαση στη βιωματική μάθηση.

Για την διευκόλυνση υλοποίησης της παρέμβασης θα συνεχιστεί η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δραστηριοτήτων στην τάξη με τακτικές συναντήσεις υποστήριξης με τους ειδικούς της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. και με στόχο να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να εκπαιδεύσουν του μαθητές με βιωματικό τρόπο, ώστε να:
• Διακρίνουν τι είναι ο σχολικός εκφοβισμός και με ποιες μορφές εκδηλώνεται.
• Κατανοήσουν το ρόλο που παίζουν στα περιστατικά εκφοβισμού και στην ομαδική φύση του φαινομένου.
• Αναπτύξουν ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη για τους συνομηλίκους τους.
• Αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα περιστατικά εκφοβισμού.
• Υιοθετήσουν μία συλλογική στάση ενάντια στη βία και τον σχολικό εκφοβισμό.
Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν ως συνεργάτες στο πρόγραμμα με την εφαρμογή των δραστηριότητων στην τάξη και που παρακολούθησαν την επιμόρφωση είναι οί εξής:
Μελισσλή Αφροδίτη, Μελά Δέσποινα, Παινέση Μαίρη, Βήχου Κωνσταντινα, Μπιτσάκη Φιλίτσα, Γρηγορίου Κωνσταντίνος, Βλαζάκη Αναστασία, Επιτροπάκη Ειρήνη, Γαλανός Κωνσταντίνος, Μπαρμπαδήμου Γαρουφαλλιά, Χατζημανωλάκη Μαρία, Μιχοπούλου Γεωργία, Καραλέγκος Χρήστος, Καραστεργίου Βασιλική, Χαλδάρη Χρύσα, Μπούμπα Μαρία, Ζαρμπούτη Αρίστη, Παπάζογλου Ευγενία, Κατσικαβέλη Ναυσικά, Φραγκάκου Σταυρούλα, Βογιατζή Ευαγγελία, Κίργινας Σωτήρης, Πολιτοπούλου Αικατερίνη, Σβάρνα Έφη, Μωραΐτη Ελεωνόρα, Βλασακούδη Παναγιώτα, Ρασούλη Κωνσταντίνα, Τσακλίδης Κοσμάς, Κυνηγού Κατερίνα, Κωστέρια Στεφανία, Σιγιάννη Ιουλία, Αγιαννίδου Χαρά, Τσίλιου Μαρία, Λέντα Δώρα, Ήλία Ευδοκία, Ζώγα Ελένη, Σιώτου Ιουλία, Μπαντζή Ειρήνη , Ντεμίρη Νικολέτα, Κορακικές Δημήτριος, Γεωργίλα Δήμητρα, Σελίμη Ζωή, Βλάχου Καλλιόπη, Μυλωνά Σοφία, Πλακιά Ηρώ, Καμπέρη Βασιλική, Μπαλτά Άννα, Γιαννοπούλου Πολυτίμη, Αραβαντινού- Σιμονέτου Ασπασία, Ντάβας Βασίλειος, Χριστοδούλη Μαρία, Φίκα Ουρανία, Μιχάλαινα Γεωργία, Δάσου Ιωάννα, Μπέτσα Βασιλική, Γεωργατζής  Αργύρης, Καραγκούνη Αναστασία, Γκόγκος Πέτρος, Βιγκεντίου Νικολέτα, Τουκματσής Νίκος, Καραδήμα Ελισάβετ, Κούρτη Μαρία, Μιστρίδου Όλγα, Τέγος Κων/νος, Οικονόμου Θωμάς, Φουντούλη Αργυρώ, Χριστακόπουλος Δημήτριος, Σταυρουλάκης Στέλιος, Κάτσος Χαράλαμπος, Παπαδάτου Μαρία, Σαλταφέρος Γιωργος, Παπαντωνίου Έυη, Βατικιώτη Μαντώ, Γκονέτης Βαγγελης, Ζήρας Ζαχαρίας, Λαδά Αλικη, Παπαναγιώτου Βάσω, Σακελαράκη Μαρία, Βαρελίδου Σοφία, Ψυρογιάννης Γιώργος, Γεωργαντά Καλομοίρα, Μπισυμήτρη Στέλλα, Μπούρου Ευφροσύνη, Αναστασόπουλος Σωτήρης, Βασιλείου Ελένη, Σαμπαζιώτης Δημήτρης, Μπακογιάννη Κωνσταντίνα, Σταμούλης Βασίλης, Γαστεράτου Σοφία, Γιαννάκη Σύρμω, Οικονόμου Βασίλης, Νικολή Μαρία, Μαμαλάκη Μαρία, Κυριάκου Γεωργία, Μέλλιου Καλλιόπη, Βασιλοπούλου Κατερίνα, Γεωργούλη Χριστίνα, Λαμπρούση Παρασκευή, Κορακή Άννα, Πατρικίου Ελένη, Πραφτσιώτη Αθηνά, Κοτταρίνος Κώστας, Πουσπουρίκα Παρασκευή, Φριλίγκου Σταματίνα, Γρίβα Βασιλική, Μαμιού Χριστίνα, Ψαρού Παναγιώτα, Βαρσόπουλος Βασίλης, Παπαχρυσάνθου Νίκη.
Oι Εκπαιδευτικοί αυτοί εργάζονται με παιδιά Δ', Ε', ΣΤ' στα ακόλουθα σχολεία της Αττικής:
18ο Νίκαιας, 13ο Νίκαιας, 2ο Ν. Φιλαδέλφειας, 15ο Ν. Ιωνίας, 11ο Ν. Ιωνίας, 6ο Περάματος, 24o Αχαρνών, 17o Περιστερίου, 14ο Ιλιον, 6ο Α. Βαρβάρας, 72o Αθηνών, 35o Αθηνών, 3ο Α. Λιοσίων, 3o Μοσχάτου, 13o καλλιθεας, 12ο καλλιθέας, 1ο Καλυβίων, 8o Αγίου Δημητρίου, 1ο Κερατέας, 10o Γλυφάδας, 1o Mελισσίων, 6o Μελισσίων, 10o Νέας Ιωνίας, 15ο Αιγάλεω.

Οι συνεργάτες του Προγράμματος Παρέμβασης της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. που συμμετείχαν στην Διημερίδα:
Επιστημονικός συντονιστής:
Ιωάννης Τσιάντης, MD, DPM, FRCPsych,
Αναπλ. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής
Αναπληρωτής επιστημονικός συντονιστής:
Ασημόπουλος Χάρης, PhD
Επικ. Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας, Τμήμα Κοιν. Εργασίας, ΑΤΕΙ Αθηνών
Επιστημονικός υπεύθυνος:
Τσιάντης Άλκης-Κωνσταντίνος, MD
Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής
Επιστημονικοί Συνεργάτες:
Χατζηπέμου Θεολόγος, MSc
Ειδ. Παιδαγωγός - Σύμβουλος Ψυχ. Υγείας
Φύσσας Κωνσταντίνος, ΜΑ
Ψυχοθεραπευτής
Λάγγαρη Βέρα, MSc, PhD
Ψυχολόγος
Μπεράτης Ίων, MSc, PhD
Ψυχολόγος 
Συγγελάκη Εύα, MSc, PhD
Ψυχολόγος
Ακαλέστου Μαρία-Ηώ, MSc, PGCert
Ψυχολόγος
Στεφανάκου Άννα
Ψυχολόγος
Παπαγιαννοπούλου Βασιλική
Ψυχολόγος
Παλλέ Ελένη
Ψυχολόγος

Η επιμόρφωση υποστηρίχθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας -Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Δελτίο Τύπου, 
Για το Συμβάν στο 1ο ΓΕΛ Αμαρουσίου
16-11-2011


Κλιμάκιο της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Εταιρείας Του Παιδιού και Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) αποτελούμενο από ψυχίατρο, παιδοψυχίατρο, ψυχολόγους και κοινωνικό λειτουργό επισκέφθηκε σήμερα 16 Νοεμβρίου 2011 το 1ο Γενικό Λύκειο Αμαρουσίου, μετά από συνεννόηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας κ. Κοντογιάννη. Σκοπός ήταν η ψυχολογική υποστήριξη της σχολικής κοινότητας μετά τη κρίση που δημιουργήθηκε από την χθεσινή εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς από μαθητή στο συγκεκριμένο σχολείο.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν άμεσα:
 • συνάντηση με τον μαθητή στο αστυνομικό τμήμα
 • συνάντηση με τις ομάδες των εκπαιδευτικών των στεγαζόμενων Γυμνασίου και Δημοτικού, και
 • ομαδικές συναντήσεις στο Γυμνάσιο με τους μαθητές στη τάξη

Τις επόμενες ημέρες σχεδιάζεται η συνέχιση των παρεμβάσεων στη κρίση που δημιουργήθηκε στη σχολική κοινότητα και ειδικότερα:
 • με ομαδικές συναντήσεις μαθητών των τμημάτων του Λυκείου,
 • με ομαδικές συναντήσεις μαθητών των τμημάτων του Γυμνασίου,
 • με συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου και του Λυκείου, και
 • με την ανάπτυξη προγράμματος ομιλιών σε γονείς με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές ενημερώθηκαν ότι μπορούν να απευθύνονται ατομικά στις Τηλεφωνικές Συμβουλευτικές Γραμμές για Θέματα Ψυχικής Υγείας της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. (116 - 111 Γραμμή για Παιδιά και Εφήβους και 801- 801 - 1177 για ενήλικες) και για ατομική διαγνωστική και θεραπευτική εργασία στο Θεραπευτικό Κέντρο Ημέρας για Εφήβους Ωρίωνας (Δ/νση: Συγγρού 3 Χαλάνδρι, τηλ. 210 6812237)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.