8/9/11

Μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής (CME-CPD)


Θα χορηγηθούν 12 (ΔΩΔΕΚΑ) μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής (CME-CPD) Εκπαίδευσης αμοιβαία αναγνωρίσιμα από τη EACCME-UEMS και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με την παρακολούθηση του Συνεδρίου.